energy

Het nieuwe jaar staat op de stoep en dat is altijd een mooi moment om vooruit te kijken en terug te blikken. Zo ook in de IT-sector. Ieder jaar publiceert onderzoeksbureau Gartner een lijst met de 10 meestbelovende en strategische technologietrends van 2016. Welke ontwikkelingen hebben op de lange termijn een hoge impact op organisaties, eindgebruikers en IT-afdelingen? Welke factoren zorgen voor marktverstoringen? En waar liggen de risico’s en de noodzaak voor grote investeringen?

Volgens Gartner worden IT-systemen en goede algoritmes in de toekomst bepalend voor het succes van bedrijven. Veel bedrijven richten zich nu nog op digitale business, maar het algoritme gedreven bedrijf is al in opkomst. En ook de samensmelting van de fysieke en virtuele wereld en de opkomst van digitale netwerken zijn volgens het onderzoeksbureau belangrijke thema’s voor het aankomende jaar.

De top 10 strategische technologietrends voor 2016 zijn:

1. The Device Mesh
Er is steeds meer spraken van een device mesh, oftewel een brei van allerlei verschillende end-points, die gebruikers inzetten om met elkaar, bedrijven en overheden te communiceren. Deze brei zal de komende jaren alleen maar toenemen door de verdere ontwikkeling en adoptie van wearables en de groei van the Internet of Things. Des te meer data deze sensoren verzamelen, des te slimmer kunnen de systemen zijn die hen aansturen. Data van sensornetwerken wordt momenteel nog vaak geïsoleerd opgeslagen, maar ook dit gaat veranderen. Data van verschillende end points zal steeds vaker gecombineerd worden en dat leidt tot betere inzichten in gebruikspatronen en de optimalisatie van diensten.

2. Ambient User Experience
Volgens Gartner zorgt de device mesh voor een nieuwe user experience. Gebruikers kunnen naadloos switchen tussen devices en communicatiekanalen. De technologie zal steeds vaker op de achtergrond draaien in een externe cloud, ‘onzichtbaar’ voor de eindgebruiker. Bediening en aansturing van diensten komt hierdoor steeds minder in handen van de eindgebruiker en dat biedt grote kansen voor ISV’s en enterprises.

3. 3D-printing Materials
Ook 3D-printing ontwikkelt zich . Gartner verwacht dat de kwaliteit van de 3D-printmaterialen snel verbeterd en dat er nieuwe materialen bijkomen. Daarbij zal het aantal sectoren dat 3D-printing inzet toenemen. Denk aan de ruimtevaart, medische sector, automobielindustrie, energie sector en het leger.

4. Information of Everything
Alles in de digital mesh produceert, gebruikt en verzendt informatie en bevat sensoren en contextuele informatie. De Information of Everything richt zich met strategieën en technologieën op deze toestroom aan gegevens om al deze verschillende databronnen te koppelen. Vooruitgang in semantische tools als grafische databases en dataclassificatie en informatieanalysesystemen zullen betekenis gaan geven aan de vaak chaotisch stortvloed van informatie.

5. Advanced Machine Learning
Naast het verzamelen van data zal technologie steeds meer gaan draaien om smart machines. Deep neural nets (DNN’s) maken het mogelijk voor hardware- en software-gebaseerde machines om zelfstandig zaken in hun omgeving waar te nemen, deze te interpreteren en hiervan te leren. Algoritmes en machines zullen hierdoor in toenemende mate de mens gaan vervangen als het gaat om het verzamelen en analyseren van informatie.

6. Autonomous Agents and Things
Het bovenstaande Machine Learning zorgt ook voor de opkomst van een andere trend; steeds vaker worden slimme machines ingezet die op een autonome manier werken en vaak veiliger en efficiënter zijn dan wanneer mensen dit werk zouden doen. Denk hierbij aan robots, autonome voertuigen en virtuele persoonlijke assistentes (VPA’s).

7. Adaptive Security Architecture
De complexiteit van digitale bedrijvigheid en de op algoritmes gebaseerde economie maken organisaties kwetsbaar voor hackers. De ‘hacker-industrie’ groeit en security is dan ook voor veel bedrijven een van de belangrijkste onderwerpen. Met systemen die voorzien zijn van adaptive security architecture kan men op basis van predictieve modellen gebruikers, data en systemen beter beschermen. Gartner stelt dat dit een end-to-end proces is: je beveiliging is net zo sterk als je zwakste schakel.

8. Advanced System Architecture
Er vindt een groei in technologie plaats die het menselijke brein kan nabootsen. Methodes als deep learning en neural networks zullen alleen maar vaker ingezet en verder doorontwikkeld worden. De digitale mesh en slimme machines vereisen daarbij echter wel zeer zware en complexe computing architecturen om een en ander daadwerkelijk levensvatbaar te maken voor organisaties.

9. Mesh App and Service Architecture
De Mesh App en Service Architecture maakt de levering van apps en diensten mogelijk naar een flexibele en dynamische omgeving van de digital mesh. De architectuur zal de veranderende eisen van gebruikers dienen, en brengt de vele informatiebronnen, apparaten, apps, diensten en microdiensten samen binnen één flexibele architectuur.

10. Internet of Things Architecture and Platforms
De internet of things is al enige jaren een populair buzzwoord, maar gaat volgens Gartner pas echt waarde hebben als het ecosysteem eromheen verbeterd. Gartner verwacht dat komend jaar de markt een betere oplossing zal eisen, waarna aanbieders vanzelf volgen.

 

Bron: Gartner.com – | | 

Categorieën: Geen categorie